Nye træningsfælleskaber på spring i Aarhus

6 millioner kr. skal styrke unge fællesskaber i Springcenter Aarhus. Med støtte fra Nordea-fonden inviteres nye målgrupper af unge indenfor, når centeret bliver vært for nye træningsfællesskaber. Projektet indgår i den udvidelse at centeret, der bliver til virkelighed i løbet af 2024 og 2025.

Det er ti år siden, at arbejdet med en udvidelse af Springcenter Aarhus tog sin begyndelse. Udgangspunktet var et behov for at udvide faciliteterne, så flere kunne dyrke den brede vifte af gymnastiske discipliner, der foregår i centeret. Udover at imødekomme det behov, er det hensigten, at Springcenter Aarhus med udvidelsen igen skal gå forrest med nyskabende faciliteter, der sætter nye standarder på samspillet mellem bevægelse og fysiske rammer.

”Støtten fra Nordea-fonden giver os mulighed for at udvide vores målgruppe og tilbyde flere unge et mødested, som kan være afgørende for, at de får en sund og aktiv livsstil. I en tid med fokus på et stigende antal unge i mistrivsel ønsker vi at yde vores bidrag til at bekæmpe mistrivslen med fokus på fællesskab og fysisk aktivitet”, siger Kirsten Brusgård, bestyrelsesmedlem i Springcenter Aarhus.

Projektet rummer både udvikling af en ny træningsform i samspil med faciliteterne og midler til et opsøgende værtskab, hvor unge i nærområdet inviteres ind i fællesskabet. Med støtten fra Nordea-fonden får Springcenter Aarhus ressourcerne til at skabe en ny bevægelseskultur, der målrettet skal inspirere og engagere unge – og dermed også øge antallet af unge, der er aktive i centeret. Det vil blandt andet ske ved at indgå i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i nærområdet.

”Aktive idrætsfællesskaber er med til at skabe flere gode liv – og derfor er vi glade for, at Springcenter Aarhus nu er klar med et ambitiøst projekt, der kan engagere de unge målgrupper på nye måder. Støtten fra Nordea-fonden går bl.a. til etablering af nye springfaciliteter, men rummer også midler til at arbejde med aktivt værtskab, som skal gøre springcenteret attraktivt hos de omkringliggende boligområder og skoler. Det arbejde bliver spændende at følge,” siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden.

Gymnastikfaciliteter i verdensklasse, ny træningskultur og integrerede mødesteder

Visionen med den samlede udvidelse af Springcenter Aarhus består af fire elementer. For det første skabes optimale rammer for gymnastikkens discipliner og aktiviteter, og her er særligt fokus på teamgym og tumbling, ligesom de eksisterende faciliteter er etableret med særligt fokus på henholdsvis idrætsgymnastik og børns leg, gymnastik og motorik.

For det andet udvikles en ny træningskultur med afsæt i essensen af gymnastik; faciliteterne udformes i samspil med udvikling af træningskulturen, og organiseringen vil kombinere fleksibilitet og fællesskab. For det tredje skabes der bedre rum og rammer for mødesteder; springcenteret ønsker ikke at være nærig med sit værtskab, så der skal være plads til og mulighed for planlagte og tilfældige, seriøse og sjove, korte og lange møder. For det fjerde udvikles udearealerne ved centeret i en kombination af træningsmuligheder og mødesteder.

Klar til indvielse i sommeren 2025

Tidsplanen for projektet er således, at konceptudvikling af bevægelseskulturen vil ske med inddragelse af såvel unge som eksterne eksperter, samtidig med at den fysiske udvidelse af Springcenter Aarhus endelig fastlægges og realiseres. Målet er, at de nye faciliteter kan indvies sommeren 2025, og her vil der være premiere på en nyudviklet bevægelseskultur, ligesom der vil være værter, der opsøger og går i dialog med unge.

Udvidelsen af Springcenter Aarhus er udover Nordea-fonden støttet af Aarhus Kommune, Lokale- og Anlægsfonden og Salling Fondene, ligesom VIK Gymnastik, Teamgym Aarhus og Springcenter Aarhus har givet støtte til projektet.

Kontakt:

Lene Christiansen, daglig leder af Springcenter Aarhus, på 2175 8646

Vedlagt:

Skitseprojekt, der beskriver visionen og viser udvidelsen af faciliteterne i Springcenter Aarhus; skitseprojektet er ved at blive konkretiseret og tilpasset, så første spadestik kan tages sommeren 2024

Se skitseprojekt her:

Billeder fra Motorikhallen, der har inspireret såvel nationalt som internationalt med nyskabende rammer til børn, leg, gymnastik og motorik; ambitionen er med det nye projekt at gøre det tilsvarende med unge som målgruppe

da_DKDanish